Egy webáruház nyitás jogi feltételei, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségekEgy webáruház nyitásának jogi feltételei:

- Ugyan működési engedélyre nincs szükség webáruház üzemeltetéséhez, a kereskedelmi tevékenységet a területileg illetékes jegyzőnek be kell jelenteni.
- Valamely gazdálkodási forma megléte (egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, stb...), magánszemély nem üzemeltethet webshopot.
- Termék, vagy szolgáltatás értékesítéshez szükséges tevékenységi kör, vagy körök megléte, feltétlenül szerepelnie kell a 4791 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem tevékenységi körnek!
- Speciális termék esetén az értékesítéshez szükséges külön szakhatósági engedély.

Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek a webáruház honlapján:

Az áruház üzemeltetőjének beazonosítására, továbbá az Ügyfélszolgálat eléréséhez szolgáló adatok, melyeket a vásárló számára elérhetővé kell tenni:
- Név, székhely, levelezési cím, továbbá az ügyfélszolgálat elérhetőségei: cím, e-mail cím, telefonszám.
- Adószám, cégjegyzék szám (vállalkozói igazolvány szám), nyilvántartó cégbíróság neve, elérhetőségei.
- A tárhely-szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét.
- Amennyiben a kínált termékek, vagy szolgáltatások értékesítése engedélyhez kötött, annak meglétének igazolása (nyilvántartási szám feltűntetése).
- Az áruházban megvásárolható termékek, vagy szolgáltatások ismertetése. Amennyiben az egységcsomagban mondjuk 25 dkg-nyi áru szerepel, akkor zárójelben az adott termék ára kg-ban megadva.

A honlapon az Általános szerződési feltételek, regisztrációs és rendelési feltételeknek is szerepelnie kell minden esetben, melyben tájékoztatni kell a vásárlót:

- A termék házhoz szállításának költségéről.
- A szállítási határidőről, szállítás módjáról.
- A regisztráció és vásárlás menetéről.
- A garanciális feltételekről.
- A 14 munkanapon belüli, indoklás nélküli elállás lehetőségéről. (Bizonyos termékeknél, szolgáltatásoknál nem kell biztosítani, mint pl. pizza, újság, stb).
- Az elállási jog gyakorlásának menetéről.
- A felhasználó által megadott adatok kezeléséről (számlázás, futárszolgálat, hírlevél, stb). NAIH adatkezelési nyilvántartási szám regisztráció!!!
Érdemes egy ügyvédi irodát megbízni ezen dokumentumok elkészítésével, mégha a költségek nem is túl alacsonyak (100-200 000 Ft - 2015-ös adat).


A webáruházak jogi háttere, engedély és bejelentés

Forrás: infojogász blog - 2015/05/01

Az elektronikus kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez valamely gazdálkodási forma megléte (egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, stb..), továbbá a termékek, vagy szolgáltatások értékesítéshez szükséges tevékenységi körök, különösen a csomagküldő, internetes kiskereskedelem tevékenységi kör megléte szükséges. A tevékenység végzésének feltételeit ugyanakkor számos jogszabály vonja szabályozás alá.

Bejelentési kötelezettség

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2009. júniusában módosított és 2009. október 1-jétől hatályos 3. § (1) bekezdése szerint az, aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjénél, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél - 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján) bejelenteni.

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek

A vállalkozásnak (kereskedőnek) a kizárólag üzletben forgalmazható termék (üzletköteles termék) forgalmazása esetén a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania. Amennyiben van olyan forgalmazandó termék, amely üzletköteles, úgy az csomagküldő kereskedelemben nem forgalmazható, ezeknek a körét az alábbi felsorolás tartalmazza. A kedvtelésből tartott állat forgalmazása egészíti még ki a listát, ugyanis csomagküldő kereskedelemben azok szintén nem forgalmazhatóak.

Nem árulható tehát webáruházban:

A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
Fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
Növényvédő szerek és hatóanyagaik;
Nem veszélyes hulladék;
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.